Attanda cung cấp một nền tảng kết nối mọi người với tri thức nhân loại.

Chúng tôi là mạng xã hội chia sẻ kiến thức tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hãy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bạn để được nhận nhiều hơn!

Đăng ký!
teamwork

Xây dựng cho lập trình viên

Attanda được xây dựng để tạo cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Chia sẻ kiến thức với các lĩnh vực khác nhau của các lập trình viên, nhận phản hồi và đóng góp.

Được thiết kế hiện đại

Giao diện dễ sử dụng và theo dõi. Hỗ trợ Markdown để viết bài với cú pháp nổi bật trên nhiều ngôn ngữ.

Nội dung hữu ích

Nội dung được viết bởi những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau của lập trình viên. Những kiến thực đã được đúc kết qua quá trình làm việc thực tế.

Tri thức sẽ trở nên vĩ đại
khi được chia sẻ và sử dụng nhiều hơn.

Chúng tôi xây dựng cộng đồng chia sẻ kiến thức giúp mọi người tìm thấy trí thức mình cần để áp dụng vào trong lĩnh vực bạn đang hoạt động giúp bạn thành công hơn.

Sử dụng Markdown

Những bài viết được chia sẻ bằng markdown nên nội dung rất dễ hiểu và dễ làm theo.

Hãy trở thành chuyên gia

Bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn khi chia sẻ, và những kiến thức đó sẽ được ghi nhận và đóng góp bởi những chuyên gia cùng lĩnh vực.

Hơn cả chia sẻ

Chúng tôi hiểu rằng hơn cả chia sẻ là sự thành công của mỗi cá nhân và những giá trị mà họ tạo ra cần phải được ghi nhận.

...

Cộng đồng đánh giá

Danh sách những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau của lập trình viên. Họ chia sẻ với mục đích tạo ra cộng đồng lập trình viên mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn.

Attanda Dev

Attanda Dev

FullStack Engineer

Karen Masters

Karen Masters

PHP Engineer

Hugh Wilson

Hugh Wilson

PHP Leader

Lap Sawyer

Lap Sawyer

FullStack Engineer

nguyen thi len

nguyen thi len

FullStack Engineer

Takamaru Nguyen

Takamaru Nguyen

FullStack Engineer

Jonathan Devanci

Jonathan Devanci

FullStack Engineer

PhongNV

PhongNV

PHP Engineer

Trends
View more
Mới nhất
View more

Thành viên attanda

Hãy bắt đầu ngay hôm nay để trở thành chuyên gia ngày mai với attanda.

Hãy bắt đầu ngay!
arrow